معرفی محصولات لبنی شماره 2 دوماس

  • راهنمای نشانه گذاری و رنگبندی محصولات
  • 1057 بازدید

" پنیر پروسس با ۲۰ درصد چربی، پنیر لاکتیکی با ۱۵ درصد چربی، پنیر UF با ۱۴ درصد چربی، کشک با ۵ درصد چربی، خامه با ۳۰ درصد چربی، پنیر تبریزی با ۱۵ درصد چربی و پنیر فتا با ۱۵ درصد چربی، این موارد در گروه محصولات نیم چرب یا نسبتا چرب قرار می گیرند. میزان چربی این نوع محصولات از محصولات چرب کمتر و از محصولات کم چرب بیشتر است. این محصولات برای مصرف کننده‌هایی است که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند از لبنیات چرب یا پر چرب استفاده کنند. "