معرفی محصولات لبنی شماره 3 دوماس

  • راهنمای نشانه گذاری و رنگبندی محصولات
  • 619 بازدید

" پنیر خامه ای با ۲۶ درصد چربی، پنیر UF ویژه با ۲۰ درصد چربی، پنیر بلغاری با ۲۱ درصد چربی، پنیر لیقوان با ۲۱ درصد چربی، تمامی این موارد در گروه محصولات چرب قرار می گیرند. به هر میزان که چربی محصولات لبنی بیشتر باشد : میزان امگا ۳، ویتامین D و کالری آنها بیشتر می شود. "