دومین روز حضور شرکت دوماس در نمایشگاه بین المللی اگروفود

  • رویداد ها
  • 603 بازدید

افتتاحیه سی امین نمایشگاه بین المللی اگروفود ایران و استقبال از دومین روز غرفه شرکت محصولات لبنی دوماس دومين روز سي امين نمايشگاه بين المللي صنايع غذايی و آگروفود ايران در حالی به پایان رسید که با توجه به استقبال و تعداد زياد مراجعه كنندگان به غرفه شركت دوماس، همه مديران و سرپرستان بخش های توليد، بازرگانی و صادرات هلدينگ صنايع غذايی و دانش بنيان دوماس روز پرکاری داشتند. پذيرای حضور گرم شما در غرفه محصولات لبنی دوماس هستيم. محل دائمی نمايشگاه های بين الملل سالن٧ غرفه ٢٩ ٢٦ الی ٢٩ خرداد١٤٠٢ ساعت بازديد: ٩ الي ١٦