معرفی محصولات لبنی شماره 5 دوماس

  • راهنمای نشانه گذاری و رنگبندی محصولات
  • 729 بازدید

" شرکت دوماس برای تفکیک ماست های طعم‌دار خود از شماره ۵ استفاده کرده است. این ماست ها همگی در گروه ماست های پر چرب قرار می گیرند. ماست موسیر با ۵ درصد چربی در حال حاضر ماست موسیر تنها ماست طعم دار تولید شده در کارخانه لبنیات دوماس می‌باشد که در ادامه سایر ماست های طعم‌دار به این گروه اضافه خواهند شد. "