شرکت لبنیات دوماس حامی و اسپانسر تیم ملی فوتبال پیشکسوتان

  • رویداد ها
  • 458 بازدید

" شرکت لبنیات دوماس به عنوان یکی از تولیدکنندگان محصولات لبنی و فرآورده‌های لبنی در ایران، با افتخار حامی و اسپانسر تیم ملی فوتبال پیشکسوتان این کشور است. این همکاری بین شرکت لبنیات دوماس و تیم ملی فوتبال پیشکسوتان به عنوان یکی از نمونه‌های موفق همکاری‌های بین بخش خصوصی و ورزشی در ایران شناخته می‌شود و شامل حمایت مالی از تیم ملی فوتبال پیشکسوتان، اسپانسری در رویدادهای ورزشی و تبلیغات مشترک در رسانه‌های معتبر است. همچنین، این همکاری تاکید بر اهمیت ورزش و تیم ملی فوتبال در جامعه ایران دارد و به ایجاد همبستگی و افتخار ملی کمک می‌کند. "