پنیر لاکتیکی ۳۰۰ گرم

۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰

( کارخانه )

factoryTel

۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶

( دفتر مرکزی )

factoryTel
Home
Home

جستجو کنید

راه های ارتباط با ما

inf[at]doomasdairy.com.com
دفتر مرکزی ۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶ کارخانه ۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰
پنیر لاکتیکی ۳۰۰ گرم

پنیر لاکتیکی ۳۰۰ گرم

دسته بندی : پنیر

کد محصول : DPC-23

اطلاعات تغذیه ای

چربی: : 15 درصد

پروتئین: : حداقل 12

نمک: : 3/5 درصد

قند: : 1/3