پنیر خامه ای ۲۵۰ گرم

۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰

( کارخانه )

factoryTel

۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶

( دفتر مرکزی )

factoryTel
Home
Home

جستجو کنید

راه های ارتباط با ما

inf[at]doomasdairy.com.com
دفتر مرکزی ۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶ کارخانه ۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰
پنیر خامه ای ۲۵۰ گرم

پنیر خامه ای ۲۵۰ گرم

دسته بندی : پنیر

کد محصول : DPC-34

اطلاعات تغذیه ای

چربی: : 26 درصد

پروتئین: : حداقل 5

نمک: : 1درصد

قند: : 1/5