پنیر سفید چرب ویژه ۱۰۰ گرم

۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰

( کارخانه )

factoryTel

۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶

( دفتر مرکزی )

factoryTel
Home
Home

جستجو کنید

راه های ارتباط با ما

inf[at]doomasdairy.com.com
دفتر مرکزی ۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶ کارخانه ۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰
پنیر سفید چرب ویژه ۱۰۰ گرم

پنیر سفید چرب ویژه ۱۰۰ گرم

دسته بندی : پنیر

کد محصول : DPC-35

اطلاعات تغذیه ای

چربی: : 20 درصد

پروتئین: : حداقل 12

نمک: : 3 درصد

ماده خشک بدون چربی: : 36 درصد