شیر کم چرب ۹۵۰ گرم

۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰

( کارخانه )

factoryTel

۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶

( دفتر مرکزی )

factoryTel
Home
Home

جستجو کنید

راه های ارتباط با ما

inf[at]doomasdairy.com.com
دفتر مرکزی ۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶ کارخانه ۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰
شیر کم چرب ۹۵۰ گرم

شیر کم چرب ۹۵۰ گرم

دسته بندی : شیر

کد محصول : DPC-5

اطلاعات تغذیه ای

چربی: : 1/5 درصد

پروتئین: : پروتئین: 3/2 درصد

نمک: : کمتر از 0/1 درصد

قند: : قند: 4 درصد

ماده خشک بدون چربی: : حدا قل 8 درصد