ماست همزده پر چرب ۱۵۰۰ گرم

۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰

( کارخانه )

factoryTel

۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶

( دفتر مرکزی )

factoryTel
Home
Home

جستجو کنید

راه های ارتباط با ما

inf[at]doomasdairy.com.com
دفتر مرکزی ۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶ کارخانه ۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰
ماست همزده پر چرب ۱۵۰۰ گرم

ماست همزده پر چرب ۱۵۰۰ گرم

دسته بندی : ماست

کد محصول : DPC-56

اطلاعات تغذیه ای

چربی: : 5 درصد

پروتئین: : 3/5درصد

نمک: : 0/7 درصد

قند: : 3/5 درصد

ماده خشک بدون چربی: : حداقل 9 درصد