پنیر پیتزا موزاریلا ۱۰۰۰ گرم

۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰

( کارخانه )

factoryTel

۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶

( دفتر مرکزی )

factoryTel
Home
Home

جستجو کنید

راه های ارتباط با ما

inf[at]doomasdairy.com.com
دفتر مرکزی ۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶ کارخانه ۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰
پنیر پیتزا موزاریلا ۱۰۰۰ گرم

پنیر پیتزا موزاریلا ۱۰۰۰ گرم

دسته بندی : پنیر پیتزا

کد محصول : DPC-60

اطلاعات تغذیه ای

چربی: : 20 درصد

پروتئین: : حداقل 17

نمک: : 1/2 درصد

قند: : 4