ماست پر چرب ۲۰۰۰ گرم

۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰

( کارخانه )

factoryTel

۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶

( دفتر مرکزی )

factoryTel
Home
Home

جستجو کنید

راه های ارتباط با ما

inf[at]doomasdairy.com.com
دفتر مرکزی ۰۲۱۲۲۱۴۹۰۰۶ کارخانه ۰۲۱۶۷۳۹۱۰۰۰
ماست پر چرب ۲۰۰۰ گرم

ماست پر چرب ۲۰۰۰ گرم

دسته بندی : ماست

کد محصول : DPC-48

اطلاعات تغذیه ای

چربی: : 3/2 درصد

پروتئین: : 3/8درصد

نمک: : 0/15 درصد

قند: : 3درصد

ماده خشک بدون چربی: : حداقل 9 درصد